google-plus

OFERTA

Biznes mlm, czyli Multi Level Marketing inaczej zwany marketingiem sieciowym to „nowa” forma dystrybucji towarów i usług pomijająca tradycyjne miejsca sprzedaży jakim są sklepy oraz tradycyjną formę reklamy. Towary dystrybuowane są tu na zasadzie poleceń i sprzedaży bezpośredniej (nie mylić z akwizycją).

System zarządzania MLM (Multi Level Marketing) umożliwia administrowanie organizacją o wielopoziomowej strukturze, gdzie na podstawie zawieranych umów zachodzi potrzeba złożonych obliczeń prowizji. Struktura naszego programu jest na tyle elastyczna, że można ją skonfigurować dla niemal każdego modelu biznesowego.