google-plus

OFERTA

Następnie przystępujemy do prac wdrożeniowych. Bazę do pracy stanowi język html5, który jest pozwala na zastosowanie funkcjonalności ustalonych podczas etapu planowania i projektowania oraz spełnienia założonych celów.
Po zakończeniu każdego etapu wdrożenia przeprowadzane są bieżące testy funkcjonowania wdrożonego modułu. Natomiast na zakończenie prac, projekt jest poddany intensywnym testom i przechodzi audyt wewnętrzny. Podczas etapu testowania ważny jest niejednokrotnie również udział klienta.