google-plus

OFERTA

Bardzo dużo mówi się ostatnio o użyteczności serwisów internetowych (web usability). Czym w takim razie jest użyteczność i dlaczego jest tak ważna?
Użyteczność to sposób projektowania i budowania serwisów przyjaznych użytkownikowi. Serwisy projektowane zgodnie z zasadami usability muszą być ergonomiczne i intuicyjne w obsłudze.

Jeśli Pańtwa serwis nie przynosi oczekiwanych korzysći,  jesli chcecie wiedzieć co można w nim zmienić, a co dodać, zlokalizować źródło ewentualnych niepowodzeń lub rozważyć stworzenie nowego projektu, ta usługa jest dla Państwa. W jej ramach przygotujemy wyczerpujący raport, który pomoże podjąć dalsze decyzje.